Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, die als zodanig op naam moet worden gekozen, en zes andere bestuursleden, waaronder een secretaris en een penningmeester. Van de zes overige bestuursleden is er een tevens vice-voorzitter.

Voorzitter: 
      Henk Vette (voorzitter@tcvaassen.nl)
Secretaris:        
      vacant (info@tcvaassen.nl)
Penningmeester: 
      Albert van de Beek (penningmeester@tcvaassen.nl)
Algemeen lid:
      Wilma Koller (tevens voorzitter van de Technische Commissie en contactpersoon voor de Jeugdcommissie: competitie@tcvaassen.nl)
Algemeen lid:
      Hans Versteegh (tevens Ledenadministratie: leden@tcvaassen.nl)
Algemeen lid:
      vacant

Het bestuur wordt geassisteerd door diverse commissies.