Geschiedenis

De vereniging is in 1941 opgericht. In de vijftiger en zestiger jaren is de club bescheiden van omvang. De jaren 70 en 80 laten een fikse groei zien, in ledental en in aantal banen. Eind jaren 80 wordt ook de huidige locatie in gebruik genomen. De jaren 90 verlopen stabiel, maar vanaf 2000 krimpt het ledental gestaag. De laatste jaren stabiliseert het ledental. Het bestuur zet zich samen met veel leden in om het park en de vereniging gezellig en aantrekkelijk te houden. Op naar de 100 jaar! Een meer gedetailleerde beschrijving is hieronder opgenomen.  

Het begin

Al voor de oprichting in 1941 werd er gespeeld op een particulier baantje op grond van de Aluminium Industrie (gehuurd voor symbolisch bedrag), waar nu de Veldeksterweg uitkomt op de Westerenkweg. Er was al sprake van een Sportvereniging Vaassen. Op het voorstel van dhr. J. van Achterberg, directeur van Aluminium Industrie Vaassen, kwam op 8 mei 1941 een aantal tennisliefhebbers bijeen.

8 mei 1941 is de officiële oprichtingsdatum waarop het eerste bestuur werd geïnstalleerd. En werd ook direct een lidmaatschap bij de KNLTB aangevraagd zodat men meteen mee kon doen met de distributie van tennisballen. Er werd een baan gehuurd voor 4 avonden per week plus de zaterdagmiddag. De contributie bedroeg 65 cent per maand en was je aangesloten bij een andere sportclub dan kreeg je reductie. De contributie werd thuis opgehaald door een loper van de voetbalclub.

1941-1949

De eerste tennisrackets waren gemaakt van hout en waren kleiner dan 550 vierkante cm met echte darmbespanning. Ballen waren een groter probleem in die tijd. Er werd in die jaren getennist met “gecoverde” ballen, die een gevulkaniseerde rubberlaag hadden. Als een bal lek was, werd deze geplakt zoals de binnenband van een fiets. Helaas vielen de plakkertjes er tijdens het spelen nogal eens af. De club ontving een Sinterklaascadeau: een doosje met acht tennisballen! Helaas waren dit door de Ambachtsschool gemaakte houten ballen.

1950-1959

Vanaf 1953 was sprake van ledengroei en werd in 1954 door 2 teams deelgenomen aan de competitie. Langzaam maar zeker groeide de club, meer leden, clubwedstrijden en tezamen met TV Epe werden demonstratiewedstrijden georganiseerd.
Er moet nu wel worden betaald aan “de fabriek” voor het onderhoud van de banen.  Het huisje wordt verder opgeknapt. Er wordt 3! Dozijn nieuwe ballen aangeschaft en men gaat proberen bij de M.E.T.S. banen in Scheveningen aan gebruikte ballen te komen. Voor de reiskosten bij uitwedstrijden wordt een halve vergoeding gedoneerd. En dhr. Graafland gaat umpire-lessen geven.

1960-1969

Begin jaren zestig groeit de club gestaag in ledenaantal. Gevolgd door een dip in 1964: slechts 1 competitieteam en 56 seniorleden en 9 juniorleden. In 1966 viert de club het 25-jarig bestaan. Het ledenaantal neemt weer toe en er spelen twee competitieteams. Boven verwachting wordt Vaassen 1 kampioen. Na winst tegen Gorssel en Quick Nijmegen is zelfs promotie een feit. Vanaf 1967 stelt de club stelt geen ballen meer beschikbaar, ieder lid moet uit eigen zak ballen aanschaffen.
Op 31 juli 1967 om 7.00 uur wordt er een start gemaakt met de bouw van het clubhuis! Ook wordt in 1967 de heer Graafland tot erelid uitgeroepen. Het clubhuis is in 1969 klaar en duurder dan gepland. Er is voor het eerst een kantinecommissie, er komt een vaste trainer en er zijn maar liefst drie ledenvergaderingen.

1970-1979

In 1970 komt Het eerste clubblad ‘De Service’ uit. Er zijn 50 seniorleden en 21 juniorleden.
De jaren zeventig markeren ook de huidige locatie van de vereniging en de bouw van het huidige clubhuis. De ontwikkeling van de toenmalige ‘De Koekoek’ wordt gebruikt om naar 4 banen te groeien. Begin jaren zeventig is er namelijk een ledenstop, er zijn dan ruim 200 leden voor 2 banen.
In 1974 wordt een start gemaakt met de aanleg van 4 nieuwe banen. In verband met de onstuitbare belangstelling voor het lidmaatschap (er zijn nu al meer dan 300 leden) krijgt de vereniging toestemming van de gemeente voor de aanleg van vijf gravelbanen. Dan kan de club groeien naar 375 leden. Er wordt mee ingestemd.
In het clubhuis wordt een steen gemetseld ter ere van de heer Graafland.  De officiële opening van het huidige clubhuis is op 8 mei 1976, bij het 35 jarig jubileum.
In de jaren tot aan 1980 komt er een logo. Als u goed kijkt ziet u daarin de letters TCV, waarbij de tennisbal in het midden de C voorstelt.

Er wordt voor het eerst een Open toernooi georganiseerd en er is een clubvlag! Inmiddels is het ledental opgelopen tot 400! Dat is teveel, misschien nog een nieuwe baan? De vereniging gaat zich meer richten op prestatietennis. De wachtlijst bevat meer dan 200 mensen!

1981-1990

In dit decennium word gestart met selectiegroepen voor de jeugd. Vanaf 1984 is er baanverlichting, een automatische sproei installatie is echter nog te duur. Naast een jeugdplan komt er ook een seniorenplan! Een tijd van competitieteams, toernooien en feesten! Twaalf TCV’ers behalen een diploma scheidsrechter. Er komt langzamerhand een vast assortiment aan toernooien. Vaker dan voorheen is er vanuit het bestuur contact met diverse organisaties: de besluitvorming en regelgeving wordt steeds omslachtiger. Het ledental steeg tot 425, te veel voor de vijf banen en de roep om een zesde baan wordt sterker.
De eerste reclame verschijnt op het park en Koningin Beatrix bezoekt ons tennispark. Er was een jaar met 27 competitieteams en een groot aantal dagen toernooien. De zesde baan wordt gereserveerd voor recreanten.
De opblaasbare hal, waar de wintertrainingen plaats vinden, wordt door storm vernield. Deze wordt vervangen door een nieuwe vaste hal.
Op 1 april 1986 overlijdt het erelid Jonkheer F. Graafland. 
45 jaar TC Vaassen wordt groots gevierd in de Wieken met cabaret, een tennis-jazzballet, een goocheloptreden, een heerlijk buffet en muziek de Vale Ouwe Swingers. 
De automatische sproei installatie wordt aan het einde van de jaren tachtig alsnog aangelegd.
Vanaf 1988 wordt de financiële administratie per computer gedaan. In 1989 trekt het open jeugdtoernooi zo’n 100 deelnemers! En wordt er gestart met bridgen i.c.m. tennissen. Ook nu is bridgen nog erg in trek bij tennissende leden. 

1991-2000

Jaren 90 kenmerken zich voornamelijk door juridische perikelen met omwonenden. Het ledental geeft een gestage afnamen te zien. Helaas is van deze periode weinig geschiedenis bewaard gebleven.

2001-2010

2001 markeert het 60 jarig jubileum!  
De tijd van wachtlijsten is voorbij. Het consumerende lid doet zijn intrede op de vereniging.
In 2010 wordt de minibaan geopend door oudste en jongste lid.
Het ledental blijft gestaag teruglopen.

2011-heden

De diverse besturen hebben zich hard gemaakt om leden te werven en te behouden.
Open dagen werden jaarlijkse georganiseerd. Er worden clinics verzorgd door Jacco Eltingh!
TC Vaassen heeft een website en een digitale Nieuwsbrief!
De ontwikkeling van winterharde banen maakt het mogelijk om ook in de winterperiode door te spelen.  Op vrijdagavonden in de winterperiode startte de Winter Dubbel Competitie waar veel leden elkaar treffen. Moderne middelen als Whatsapp worden ingezet om leden te informeren.
Teams gaan deelnemen aan competities op woensdag en vrijdagavonden. We zien een terugloop in de zaterdag en zondagcompetitie teams.
Bij het jeugdtoernooi wordt als eerste duidelijk dat de animo voor tennis aan het afnemen is.
Het nieuwe Zwem- en sportcentrum Koekoek kwam in 2012 gereed.
Maar ‘onze’ tennisbanen hebben er een prachtige omgeving door gekregen!  De clubvlag is ook goed zichtbaar op het parkeerterrein!
De bevolking vergrijst. Zo ook de toernooien. 60+ dagen die jaarlijks worden georganiseerd worden druk bezocht.
In 2016 viert de club haar 75-jarig bestaan. Van de KNLTB ontvangt de club een plaquette voor aan de muur.
Het Interieur van het clubhuis krijgt een flinke opfrisbeurt en worden de toiletgroepen vernieuwd.
De club is actief betrokken bij schooltennis en andere activiteiten georganiseerd door de Buurtsportcoaches van de Gemeente Epe. Maatschappelijke betrokkenheid vinden de leden van de vereniging belangrijk.