Overlijdensbericht Fried Verberg

Ons bereikte het droeve bericht dat Fried Verberg is overleden.

Wij wensen zijn vrouw Mary, zijn kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe in de komende periode.

Nieuws Overzicht